Gelakt by Lau

Gelakt by Lau – gelaktbylau.nl

Gelakt by Lau
Laura Schoonaard-Bastin
Laan 4
1741 EB Schagen
Email

 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, logo’s en merken zijn eigendom van Gelakt by Lau of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Gebruik van de gegevens op deze site is verboden, tenzij Gelakt by Lau of andere rechthebbende voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

Gebruik van foto’s op de website

Gelakt by Lau heeft het copyright op de foto’s en video’s die gebruikt worden op deze site, met uitzondering van de foto’s en video’s die door OPI Nederland exclusief aan OPI Professionals ter beschikking zijn gesteld. Het is daarom uitdrukkelijk verboden de foto’s waarop rechten berusten voor enig (commercieel) doel te gebruiken zonder toestemming van Gelakt by Lau en/of de fotografen. Als u de foto’s of video’s die op de site staan wilt gebruiken, neem dan contact op met Gelakt by Lau.

Reproductie van gegevens van Gelakt by Lau

Het is toegestaan de website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, of te downloaden naar een harde schijf, alsmede te verspreiden onder derden, mits het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de copyrightmelding ‘©Gelakt by Lau’ in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Gelakt by Lau.